خانه » اخبار مجتمع » توسط مجتمع عالی آموزشی و پژوهش اصفهان برگزارشد : مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

توسط مجتمع عالی آموزشی و پژوهش اصفهان برگزارشد : مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

درادامه برگزاری آزمون استخدامی سال 1394 شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان مصاحبه عمومی و تخصصی 263 نفر از پذیرفته شدگان آزمون مذکور از تاریخ 23 الی 26 بهمن ماه 1395 در مرکز آموزش های تخصصی صنعت آب و برق هرمزگان و مطابق با دستورالعمل استخدامی شرکت های غیر دولتی وزارت نیرو انجام گردید.
درفرآیند انجام مصاحبه فوق پس از تکمیل پرونده داوطلبان، دو کمیته ” عمومی و روانشناسی” و ” علمی و تخصصی ” با استفاده از افراد خبره صنعت برق، روانشناس و اعضای هیات علمی دانشگاه ها داوطلبان را مورد ارزیابی قراردادند.
لازم به ذکر است به منظور حسن اجرای مصاحبه، مدیر حراست مرکز مجری مصاحبه و نمایندگان حراست شركت مدیریت تولید برق هرمزگان، ناظر موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق، نماینده تام الاختیار معرفی شده از هسته گزینش وزارت نیرو و همچنین نمایندگان شرکت مادر تخصصی تولیدبرق حرارتی حضور داشتند.
به پیوست رشته ها و وضعیت آماری شرکت کنندگان ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!