خانه » اخبار مجتمع » برگزاری اولین سمیتئاتر آموزشی توسط مجتمع عالی اصفهان

برگزاری اولین سمیتئاتر آموزشی توسط مجتمع عالی اصفهان

اولین سمیتئاتر آموزشی نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور 150 نفر از مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان درسالن آمفی تاتر آن شرکت برگزار شد.
لازم به ذکر است سمیتئاتر نوعی آموزش کاربردی است که محتوی آن برمبنای پژوهش و مشاوره حاصل می شود و جهت ایجاد درک بهتر درمخاطب به وسیله تئاتر به تصویر در می آید و در ادامه توسط استاد سخنران مورد تحلیل و تدریس قرار می گیرد. یکی از اهداف مهم خلق و ابداع ایده سمیتئاتر، ایجاد جذابیت و اثر بخشی در امر آموزش است.


دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!