خانه » آزمون آشنایی با آب شیرین کن ها

آزمون آشنایی با آب شیرین کن ها

  • لطفا قبل از وارد کردن کد ملی جهت شرکت در آزمون موارد زیر را در نظر داشته باشید:

    1-فقط یکبار امکان ثبت کد ملی و شرکت در آزمون را دارید و پس از وارد کردن کد ملی امکان بازگشت و شرکت کردن مجدد در آزمون را ندارید. 2-در صورتیکه کد ملی شما با صفر شروع میشود، کد ملی خود را بصورت کامل با صفر وارد کنید.
error: Content is protected !!