خانه » آزمون حفاظت شبکه های توزیع پیشرفته – دکتر کاظمی

آزمون حفاظت شبکه های توزیع پیشرفته – دکتر کاظمی

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

پیش آزمون حفاظت شبکه های توزیع پیشرفته - دکتر کاظمی

4

30 دقیقه

تستی - تشریحی

1399/10/08ساعت 12:00

1399/10/08ساعت 14:00

error: Content is protected !!