خانه » آزمون نهایی – معماری فناوری اطلاعات سازمانی – دکتر ناپلیان

آزمون نهایی – معماری فناوری اطلاعات سازمانی – دکتر ناپلیان

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

معماری فناوری اطلاعات سازمانی - دکتر ناپلیان

10

30 دقیقه

تستی

1399/09/29ساعت 13:00

1399/09/29ساعت 15:00

error: Content is protected !!