خانه » آزمون رضایت شغلی و چگونگی اندازه‏ گیری آن

آزمون رضایت شغلی و چگونگی اندازه‏ گیری آن

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

رضایت شغلی و چگونگی اندازه‏ گیری آن

8

20 دقیقه

تستی

1399/10/02ساعت 09:00

1399/10/02ساعت 14:00

error: Content is protected !!