خانه » آزمون پایانی تشریحی راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهری (ثانویه) – مهندس امیریان

آزمون پایانی تشریحی راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهری (ثانویه) – مهندس امیریان

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آزمون پایانی تشریحی راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهری ( ثانویه) - مهندس امیریان

7

***

تشریحی

1399/09/29ساعت 11:00

1399/09/29ساعت 15:00

error: Content is protected !!