خانه » آزمون نهایی طراحی سد و تأسیسات وابسته – دکتر مغربی

آزمون نهایی طراحی سد و تأسیسات وابسته – دکتر مغربی

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آزمون نهایی طراحی سد و تأسیسات وابسته - دکتر مغربی

33

30 دقیقه

تستی

1399/10/22ساعت 09:00

1399/10/22ساعت 12:00

error: Content is protected !!