خانه » آزمون تشریحی حسابداری اموال(دارایی‌های مشهود و نامشهود) – دکتر جمشیدی

آزمون تشریحی حسابداری اموال(دارایی‌های مشهود و نامشهود) – دکتر جمشیدی

مهلت شرکت در این آزمون به پایان رسیده است.

عنوان آزمون

تعداد سوالات

مدت آزمون

نوع آزمون

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آزمون تشریحی حسابداری اموال(دارایی‌های مشهود و نامشهود) - دکتر جمشیدی

6

***

تشریحی

1399/09/29ساعت 11:00

1399/09/29ساعت 15:00

error: Content is protected !!