خانه » آزمون پایانی – مدیریت تعارض منافع در صنعت آب و برق

آزمون پایانی – مدیریت تعارض منافع در صنعت آب و برق

مرحله 1 از 6

16%
  • لطفا قبل از وارد کردن کد ملی جهت شرکت در آزمون موارد زیر را در نظر داشته باشید:

    1-فقط یکبار امکان ثبت کد ملی و شرکت در آزمون را دارید و پس از وارد کردن کد ملی امکان بازگشت و شرکت کردن مجدد در آزمون را ندارید.
    2-در صورتیکه کد ملی شما با صفر شروع میشود، کد ملی خود را بصورت کامل با صفر وارد کنید.


    جهت تایید صحت اطلاعات و شرکت در آزمون کد ملی خود را وارد نمایید

error: Content is protected !!