خانه » معرفی نظام صلاحیت حرفه‌ای

معرفی نظام صلاحیت حرفه‌ای

در دو دهه اخیر، سازمان‌ها به طور معناداری تغییر یافته و به نهادهایی با ویژگی‌هایی نظیر غیرمتمرکز بودن، جهانی‌شدن و رهبری مبتنی بر تیم‌، تبدیل شده‌اند. در این شرایط جدید، نیروی انسانی سرمایه اصلی محسوب شده و سازمان‌ها در پی بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مهارت‌های نیروی انسانی، در جهت کارآیی و بهره‌وری حداکثری خود می‌باشند.
استفاده از مفهوم تناسب در جهت بهره‌گیری و به‌کارگیری بهتر از دانش، توانایی و مهارت‌های نیروی انسانی دارای اهمیت بسیار است. یکی از اقسام تناسب فرد با محیط پیرامون خود، تناسب شغل با شاغل است که لازمه احراز آن سنجش و ارزیابی دانش و مهارت شاغل می‌باشد.
در همین راستا و به منظور به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های پیمانکاری صنعت آب و برق، نظام‌نامه صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکار صنعت آب و برق در تاریخ ۰۷/۱۲/ ۱۳۹۸ توسط وزارت نیرو ابلاغ و مرکز آموزش‌های تخصصی و صلاحیت حرفه‌ای صنعت آب و برق، به عنوان متولی سنجش و ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های پیمانکار صنعت آب و برق تعیین گردید.

error: Content is protected !!