خانه » اخبار مجتمع » بازدید ریاست محترم پژوهشگاه نیرو از مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان

بازدید ریاست محترم پژوهشگاه نیرو از مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان

جناب آقای دکتر ضابط ریاست محترم پژوهشگاه نیرو به همراه جناب آقای دکتر پیرمراد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه و همچنین جناب آقای مهندس مرجان مهر معاون محترم فناوری پژوهشگاه در نشستی با رئیس مجتمع جناب آقای مهندس احمدی و مدیران مجتمع اصفهان اهداف پژوهشگاه برای سازماندهی و راهبری مجتمع ها را تشریح کردند.
ضمنا ایشان تاکید بر ادامه هر چه جدی تر فعالیت های انجام گرفته مجتمع ها اعم از دوره های آموزشی و آزمون ها داشتند و همچنین تاکید برپیگیری و راه اندازی مرکز رشد در محل مجتمع ها داشتند.
ضمنا ایشان پس از بازدید از کارگاه ها و آزمایشگاه های مجتمع اصفهان جلسه عمومی با کلیه پرسنل مجتمع اصفهان در خصوص تغییر ساختار از موسسه به پژوهشگاه در مورد حقوق، مزایا و معضلات ناشی از این جابجایی برگزار نمودند و با صمیمت تمام به سوالات همکاران جواب دادند.

error: Content is protected !!