شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۱۶
خانه » معرفی کارکنان

معرفی کارکنان

رئیس مجتمع
محمد رضا فدائی تهرانی
دکترای تخصصی مهندسی عمران
Email: fadaei@iheari.ir

رئیس گروه مدیریت و علوم پایه
مهدی رستم نیا
مهندسی عمران

رئیس گروه برق
بهنام رامزی
کارشناسی ارشد برق

رئیس گروه نیروگاه
سیدمهدی اعرابی
کارشناسی ارشد مکانیک

مدیر امور مالی
ذبیح الله صباغی
لیسانس اداری

مدیر آموزش های کوتاه مدت
سعید عمیدی
مهندسی مکانیک

مدیر امور آموزشی و دانشجویی
حسین ارشدی
کارشناسی روابط عمومی